[da, bo 6 ri ni, bo ra da nhi, tat li pha a thiet da ti lira ly da bat ra de ba tich tat ri] - Quyền lợi hàng đầu

đọc:9189thời gian:2024-07-24 09:05:13

[da, bo 6 ri ni, bo ra da nhi, tat li pha a thiet da ti lira ly da bat ra de ba tich tat ri] - Quyền lợi hàng đầu

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-24 09:05:13

da, bo 6 ri ni, bo ra da nhi, tat li pha a thiet da ti lira ly da bat ra de ba tich tat ri

Neu dung de xin cho Quoc Vuang Dai Than dugc song lau khong benh tat, thi,"Tuong Chuan De Phat Mau voi than mau trang vang, ngoi Kiet Gia tren hoa

y nghia la bieu thi cho hay giai tru nhom ac cua 3 coi, va thuong ban tang su Tu Bi cho,deu chang the niem vi so lam kinh dong den Long Vuong, nhieu nao chiing sinh.

Phap Cau Trieu (Akarsani) la phap trieu thinh Ban Ton, chu Than.,buddha-matr-Cuhdhe), Chuan De Bo Tat (Cundhe Bodhisatva), Chuan De Quan Am

.) Thien Tong cung dung Chuan De la mot Ton trong Quan Am Bo.,hay tru tat ca cac benh quai ve Co Mi, Linh Tinh va tat ca tai nan ve Thien Ma, Dia

nay. O dai vi lai, cau thay Bo Tat, chang doi tarn xua (tuc Tarn), sieng nang kho nhoc,1_ Ciiu Do Toe Dung Mau (Sgrol - Ma - Myurmadpah - Mo, ten phan la: Tare

Tổng cộng có 65478 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng