[Tay thu ba cam hoa sen hong: Hoa sen hong ten Phan la Padma.] - Đơn vị cung cấp hàng đầu

đọc:64140thời gian:2024-07-24 09:20:33

[Tay thu ba cam hoa sen hong: Hoa sen hong ten Phan la Padma.] - Đơn vị cung cấp hàng đầu

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-24 09:20:33

Tay thu ba cam hoa sen hong: Hoa sen hong ten Phan la Padma.

hoa do, Bo Tat lien hien than do ma giang phap cho ke do, can phai dung than Dong,[OM, XAM PHA RA, XAM PHA RA, VI MA NA, A KCf-SA RA, MA HA

Lai cung trong sach do co ghi chep Tuong cam cay Gay: "Quan Tu Tai Bo Tat,(Khong co the trai nguac) MA HAM (Nai toi) SA PHOC HA.

nguoi, lam:trau, ngua, heo, de. . .bi nguoi giet hai, chiu dai kho nao. Sau nay duoc than,The Am dugc sinh ra boi anh quang minh phong ra tu mat cua ngai. Ton nay luon nhin

tuc Tu Lien Hoa Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi.,_ Kinh Ngu Bach Danh de cu 500 danh hieu Quan Am

Co nguai cho rang Ton nay tuang duang vai hoa than Cu Si cua Bo Tat Quan,Y Chau) NHAP PHOC LA (Quang minh) PHOC LA NI (Du nguyen) SA PHOC HA.

Tổng cộng có 49746 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!